Skip to main content

INTEGRITETSPOLICY

Information om Södra Dalarnas Entertainment AB behandling av personuppgifter

Södra Dalarnas Entertainment värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa tillämpliga dataskyddsregler. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Södra Dalarnas Entertainment.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som du har lämnat till oss
När du gett ditt samtycke till Torp kommer du att lämna viss information om dig till oss, du kommer även att lämna information vid köp samt vid annan kontakt med oss (t. ex. kundtjänst). Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig
När du handlar hos Torp, besöker vår av webbplats eller på annat sätt interagerar med oss samlar vi in dina personuppgifter. Torp behandlar information om de varor som du har köpt, klickat på eller lagt i din varukorg på vår webbplats. Vi behandlar även uppgifter om din köphistorik, dina köpmönster och dina preferenser som kund hos oss. Vi behandlar även IP-adress, språkinställningar, geografisk information och annan data vi får i samband med ditt besök på vår webplats.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter
Torp kan behandla dina uppgifter antingen för att du samtycker till det eller för att det krävs enligt till exempel lag eller förordning. Att lämna samtycke till behandling av personuppgifter är helt frivilligt och du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke.
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter om du har samtyckt till det:
● För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig.
● För att förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänster.
● För att hålla våra kundregister uppdaterade med aktuell adress via ditt personnummer.

Profilering

Om du samtycker till det kommer Torp att behandla dina personuppgifter för att analysera din köphistorik, ditt köpbeteende och ditt beteende på vår webbplats i syfte att få mer kunskap om dig som kund och våra kunder i allmänhet samt för att kunna förbättra våra erbjudanden (profilering). För samma ändamål kan vi även komma att behandla eventuella personliga önskemål eller preferenser som du lämnat till oss,. Detta gör vi genom att analysera vilka köp du tidigare gjort och vilka varor du tittat på eller lagt i kundkorgen. Baserat på denna information kommunicerar vi riktade budskap till dig.
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:
● För att ge dig information om dina köp på Torps webbplats tex orderbekräftelser, leveransinformation etc.
● För att leverera dina köp på Torps webbplatser.
● För att kunna ta betalt för dina köp om du valt att betala mot faktura.
● För att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen och konsumentköplagen.
● För att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen.
Du kan när som helst kontakta oss och ta tillbaka ditt samtycke och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.
Under vissa förutsättningar, till exempel om du återkallar ditt samtycke, invänder mot vår behandling eller anser att behandlingen inte är nödvändig för de angivna ändamålen, har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.
Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering.
Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakt

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta Torp på
076-111 44 00 eller info@torpclub.se